top of page

Latvijas – Ķīnas Apvienotās komitejas 11.sēde

Ekonomikas ministrija informē, ka š.g. 23.aprīlī Rīgā tiek plānota Latvijas – Ķīnas Apvienotās komitejas (turpmāk – AK) 11. sēdes norise, ko no Latvijas puses vadīs Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis. Sēdes laikā Latvijas un Ķīnas pārstāvji pārrunās abu valstu ekonomiskā dialoga aktuālos jautājumus un turpmākās sadarbības prioritāros virzienus.

Ņemot vērā augstāk minēto, Ekonomikas ministrija šobrīd ir uzsākusi darbu pie AK sēdes darba kārtības sagatavošanas, kā arī iepriekšējās sēdes protokolā iekļauto jautājumu izvērtēšanas un aicina informēt par jautājumiem (turpmākās sadarbības priekšlikumi, problemātiskie jautājumi utt.), kas būtu iekļaujami AK sēdes darba kārtībā. Lai pārrunātu Latvijas – Ķīnas AK darba kārtībā iekļaujamos jautājumus 10.aprīlī, plkst. 15:00, Ekonomikas ministrijas 506. telpā notiks AK Latvijas puses pārstāvju sanāksme.

Ja Jums ir kāda augstāk minētā informācija, vai arī vēlaties piedalīties 10.aprīļa sanāksmē, lūgums Latvijas IT klateri (aiga.irmeja@itbaltic.com) par to informēt līdz 8.aprīlim.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page