top of page

3SI Biznesa forums Slovēnijā

Šī gada 5. – 6. jūnijā Slovēnijā notiks 3 Jūru Iniciatīvas samits, kura ietvaros paredzēts arī 3 Jūru Iniciatīvas Biznesa forums.

Foruma organizatori ir Slovēnijas valdība un Slovēnijas Uzņēmējdarbības un industriju kamera. Darba gaitā paredzēts fokusēties uz 4 galvenajām tēmām – enerģētika, infrastruktūra, digitalizācija un inovācijas.

Plānos, ka Forumā piedalīsies ap 500 dalībnieku no 3 Jūru iniciatīvas valstīm un pārstāvji no ES institūcijām, ASV, Vācijas, Lielbritānijas, Itālijas, Rietumbalkānu un Austrumu partnerības valstīm.

Ja jums ir interese piedalīties £SI Biznesa forumā, lūdzam sazināties, rakstot uz itvluster@itbaltic.com

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page