top of page

Latvijas – Ukrainas Starpvaldību komisijas 7.sēde

2019. gada maijā Latvijā tiek plānota Latvijas – Ukrainas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos (turpmāk – SVK) 7. sēdes norise.

Ekonomikas ministrija šobrīd ir uzsākusi darbu pie SVK sēdes darba kārtības sagatavošanas. Līdz ar to aicinām informēt par jautājumiem (piem., turpmākās sadarbības priekšlikumi, problemātiskie jautājumi utt.) ar kuriem saskaraties sadarbībā ar Ukrainas partneriem un ierosināt iekļaut sēdes darba kārtībā. Lai pārrunātu un vienotos par Latvijas – Ukrainas SVK 7.sēdes darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem, aicinām Jūsu institūcijas pārstāvi uz Latvijas – Ukrainas SVK Latvijas puses pārstāvju grupas sanāksmi trešdien, š.g. 27.martā, pl. 14:00, Ekonomikas ministrijas (Brīvības iela 55, Rīga) 406.telpā.

Ja Jums šobrīd ir kādi aktuāli sadarbības jautājumi ar Ukrainu un būtu interese piedalīties Latvijas puses pārstāvju grupas sanāksmē 27.martā, lūgums mūs par to informēt, rakstot uz aiga.irmeja@itbaltic.com

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page