top of page

Aicinājums iesniegt priekšlikumus regulatīvajai sadarbībai starp ES un ASV

Ārlietu ministrija atgādina, ka Eiropas Komisijas (EK) prezidents un Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidents 2018. gada 25. jūlijā panāca vienošanos, ar kuru uzsāktu jaunu posmu tirdzniecības attiecībās starp ASV un Eiropas Savienību (ES), tai skaitā izvērtētu pasākumus administratīvo šķēršļu un izmaksu samazināšanai, vienlaikus saglabājot augstu aizsardzības līmeni.

Tā rezultātā EK 2019. gada 18. janvārī nāca klajā ar norāžu projektu sarunām ar ASV par atbilstības novērtēšanu nolīgumu (saite uz norāžu projektu un pielikumu). Sarunu uzstādījums, savstarpēji un līdzsvaroti samazinot atbilstības novērtēšanas izmaksas, ir atvieglot tirdzniecību ar rūpniecības precēm starp ES un ASV. Šīs sarunas ir daļa no plašāka pasākumu kopuma, kura mērķis ir veicināt divpusējo tirdzniecību, izmantojot brīvprātīgu regulatīvo sadarbību starp ES un ASV abpusēji interesējošos jautājumos, vienlaikus ievērojot katras puses izvēlēto aizsardzības līmeni un tiesības regulēt.

Šajā sakarā EK aicina (saite uz aicinājumu) līdz š.g. 23.aprīļa 12.00 visas ieinteresētās personas sniegt komentārus par iespējamām jomām regulatīvajai sadarbībai ar ASV. Atbildes vai jautājumus un precizējumus sūtīt uz: TRADE-EU-US-REG-COOP-CONSULTATION@ec.europa.eu. Respondenti var iesniegt savus komentārus jebkurā no ES oficiālajām valodām, t.sk. latviski. Pusēm, kas iesniedz iesniegumus skaidri jānorāda personas vārds vai organizācijas nosaukums, kas iesniedz dokumentus. Priecāsimies, ja paralēli augstāk minēto informāciju nosūtīsiet arī Ārlietu ministrijai uz tpc@mfa.gov.lv.

EK īpaši atzinīgi vērtēs komentārus ne tikai no eksportētājiem un atbilstības novērtēšanas iestādēm, bet arī no MVU, NVO, tirdzniecības kamerām u.c., kurus tieši vai netieši tas skar, šādās jomās:

  • atbilstības novērtēšana (otras puses sertifikātu pieņemšana, tirdzniecības šķēršļi, administratīvais slogs, eksporta sertificēšanu utml.);

  • dialogs par standartiem (piem., pielāgošanas izmaksas, regulējuma saskaņotību, jaunu standartu izstrādi);

  • regulatīvo sadarbību specifiskās nozarēs (konkrētām iniciatīvām nozarēs, kurām ir potenciāls veicināt divpusējo tirdzniecību).

Informācijai: Komisijas starpposma progresa ziņojums par situāciju sarunās ar ASV (saite uz dokumentu).

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page