top of page

Iespēja saņemt ERAF atbalstu IT nozares pētniecības projektiem

Informējam, ka Kompetences centru programmas 4. kārtas - 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ietvaros SIA “IT kompetences centrs” aicina interesentus līdz 21. martam iesniegt pētījumu projekta pieteikumus, kurus īstenot “Informācijas un komunikācijas kompetences centrs” projekta ietvaros vienā no pētījumu virzieniem:

• Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas;

• Dabīgās valodas tehnoloģijas.

Detalizēta informācija par pieteikumu iesniegšanas kārtību un iesniedzamie dokumenti atrodami ITKC mājas lapā.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page