top of page

Izsludināts Eiropas Komisijas projektu konkurss ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa veicināšanai Āzij

Izsludināts Eiropas Komisijas projektu konkurss ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa veicināšanai Āzijā un Centrālāzijā - “SWITCH-Asia and Central Asia II - Promoting Sustainable Consumption and Production” (EuropeAid Call ref. 161614). Konkursā pieejamais budžets ir 45.7 mlj. EUR, no kuriem 13 mlj. EUR ir paredzēti Centrālāzijas valstu atbalstam. Granta apmēri ir 1 – 3 mlj. EUR (max EK līdzfinansējums – 80-90%).

Pieteikumi tiek gaidīti no uzņēmēju un industriju asociācijām, MVU, reģionālā/vietējā līmeņa politikas veidotājiem. Par SWITCH programmu, projektu konkursa nosacījumiem ir pieejama prezentācija.

Konkursa paziņojums - https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome SWITCH programmas mājas lapa: www.switch-asia.eu

Plašāka informācija: http://www.liaa.gov.lv/lv/aktualitates/izsludinats-eiropas-komisiju-konkurss-switch-asia-and-central-asia

Pieteikšanās termiņš – š.g. 28.februāris 12:00 (Briseles laiks))!

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page