top of page

Rīcības plāns par mākslīgā intelekta attīstību Eiropā

2018.gada decembrī Eiropas Komisija apstiprināja Rīcības plānu par mākslīgā intelekta attīstību Eiropā, paralēli notika darbs pie ētikas vadlīniju izstrādes. Kā rezultātā Eiropas Komisijas veidota augsta līmeņa ekspertu darba grupa ir izstrādājusi ētikas vadlīnijas projektu mākslīgā intelekta attīstībai un ieviešanai.

Dokumentā izklāstīts, kā attīstītāji un lietotāji var pārliecināties, ka mākslīgais intelekts atbilst fundamentālajām tiesībām, regulējumam un pamata principiem. Vadlīnijās ietverta arī informācija par to, kā jaunās tehnoloģijas varētu veidot tehniski stabilas un ticamas. Līdz 2019.gada 18.janvārim ir iespējams sniegt komentārus un priekšlikumus vadlīniju precizēšanai.

Lūdzam rast iespēju iepazīties ar izstrādāto ētikas vadlīniju projektu un iespēju robežās sniegt komentārus par tām. Priekšlikumus iespējams iesniegt šeit.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page