top of page

Konsultācijas ar NVO un sociālajiem partneriem par Āfrikas-Eiropas ilgtspējīgu ieguldījumu un nodar

Eiropas Komisija 2018. gada 12. septembrī ierosināja izveidot jaunu Āfrikas un Eiropas ilgtspējīgu ieguldījumu un nodarbinātības aliansi, lai sekmētu tirdzniecību ar Āfriku, radītu jaunas darbvietas un ieguldītu izglītībā un prasmēs. Ideja ir balstīta uz 2017. gada novembrī notikušā Eiropas Savienības-Āfrikas Savienības samita rezultātiem, kad abi kontinenti vienojās stiprināt partnerību.

Gatavojoties Āfrikas Savienības (ĀS)-Eiropas Savienības (ES) valstu ārlietu ministru sanāksmei, kas plānota Briselē 2019. g. 21. janvārī, lūdzam Jūsu kompetences ietvaros līdz 2019. gada 10. janvāra plkst. 12.00:

  1. paust nostāju par pagājušā gada 12. septembrī izplatīto Eiropas Komisijas piedāvājumu par Alianses izveidi (https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-africa_en);

  2. informēt par Latvijas iespējām/nepieciešamību praktiskai iesaistei šajā Aliansē.

Informējam, ka pirms ĀS-ES ministru sanāksmes par Aliansi tiks sagatavota pozīcija apstiprināšanai Ministru kabinetā, kurā tiks iekļautas visu ministriju, kā arī uzrunāto NVO un sociālo partneru atbildes.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page