top of page

Aicinājums piedalīties uzņēmēju delegācijā LR Valsts prezidenta vizītē Hamburgā 25.02.2018.

Februārī LR Valsts prezidents Raimonds Vējonis dodas vizītē uz Vāciju, līdzi aicinot Latvijas uzņēmējus un zinātniekus, kuri pārstāv dzīvības zinātnes (life sciences) un aviācijas un gudrās mobilitātes (smart mobility) risinājumu nozares. Nozīmīgākais pasākums ir Latvijas – Vācijas seminārs, kurš notiks 25. februārī Hamburgas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (Handelskammer Hamburg). Semināru atklās LR Valsts prezidents Raimonds Vējonis, semināra laikā tiks prezentēta Latvijas ekonomika, investīciju un uzņēmējdarbības vide, bet pēc ievada daļas auditorija tiks sadalīta divos paneļos: 1) dzīvības zinātņu nozaru panelis un 2) aviācijas, smart mobility panelis, kuru laikā Latvijas pārstāvjiem tiks dots vārds savu piedāvājumu / sadarbības interešu prezentēšanai. Kopumā plānota ~80 Latvijas un Vācijas uzņēmēju un amatpersonu dalība.

Papildus minētajam pirms semināra tiks organizētas individuālās vai grupu vizītes / tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem Hamburgā.

LIAA Hamburgas sadarbības partneri, organizējot vizīti, ir:

  1. Handelskammer Hamburg (Hamburgas Tirdzniecības un rūpniecības kamera),

kā arī noris sarunas ar:

Ieguvumi piedaloties vizītē:

• biznesa kontakti ar Vācijas uzņēmējiem

• kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas un pētniecības organizāciju pārstāvjiem

• informācija par Vācijas tirgu un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem

• kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem

Vizītes laika plāns:

24.02.2019.

Izlidošana no Rīgas uz Hamburgu

25.02.2019.

Rīta programma uzņēmējiem, zinātniekiem – uzņēmumu / organizāciju apmeklējumi, tikšanās

13:30 – 16:30 Ekonomiskais seminārs

17:00 Simtgades izstādes atklāšana Hamburgas tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās

19:35 Lidojums uz Rīgu

***R. Vējoņa kunga vizīte Vācijā ilgs no 21. līdz 25. februārim (Berlīnē un Hamburgā), bet uzņēmēju, zinātnieku programma plānota 25. februārī Hamburgā. Neskatoties uz piedāvātajiem lidojumu datumiem, lidojumus iespējams plānot arī citās dienās.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir valsts vizītes dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, un dalības maksas segšanai pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Vai Jūsu uzņēmuma, institūcijas pārstāvim būtu interese un iespējas piedalīties minētajā valsts vizītē? Lai saprastu uzņēmēju / organizāciju interesi, lūdzam atbildi sniegt līdz 10. janvārim. Oficiālā pieteikšanās tiks atvērta nākamnedēļ un noritēs līdz 21. janvārim.

Papildus jautājumu gadījumā, droši sazinieties ar Elīzi Šulti.

Elīze Šulte

Projektu vadītāja, Eksporta veicināšanas nodaļa

Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442

Tālrunis: +371 67039409

Mobilais tālrunis: +371 26425900

Fakss: +371 67039401

E-pasts: elize.sulte@liaa.gov.lv

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page