top of page

Latvijas IT klasteris uzsāk jaunu digitalizācijas projektu ES COSME programmas ietvaros


Eiropas Komisijas MVU aģentūra ir parakstījusi līgumu ar Latvijas IT klasteri un konsorcija partneriem par projekta “DIGICLUSTERS: ESCP S3 for speeding up industrial modernisation of agrofood packaging sectors towards Industry 4.0 and digital transformation by Cluster-Facilitated X-Industry Hackathon” ieviešanu.

Projekta konsorciju veido 7 tehnoloģiskie un pārtikas nozares partneri no 4 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Polijas un Spānijas. Projekta īstenošanas laiks ir 1.10.2018. – 31.03.2020., kura ietvaros tiks īstenoti 2019. gada X-industriju hakatoni, sadarbojoties ar Pārtikas produktu kvalitātes klaseri un risinot pārtikas nozares izaicinājumus.

Projekta ietvaros ir notikusi projekta uzsākšanas sanāksme Varšavā 17. – 18. oktobrī, kā arī starptautisko partneru pieredzes vizīte Latvijā 30. oktobrī, lai piedalītos X-industriju hakatona 2. sezonas noslēguma pasākumā un iepazītos ar Latvijas IT klastera pieredzi hakatonu rīkošanā.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page