top of page

Izstāde Cairo ICT 2018


Vēstniecība Ēģiptē aicina Latvijas IKT uzņēmumus piedalīties izstādē “Cairo ICT”, kas notiks no 25.līdz 28.novembrim Kairā, Ēģiptē.

“Cairo ICT” ir vadošā nozares izstāde un notiks 21.reizi. Izstādes sauklis ir: “DRIVING TRANSFORMATION”. Izstādes mērķis ir sniegt platformu inovatīviem risinājumiem, idejām, un jauniem konceptiem IKT sektorā, pievēršot īpašu uzmanību mākslīgajam intelektam. Viena no izstādes tēmām ir arī e-izglītība. Plašāka informācija – zemāk.

Informācija par LIAA pieejamo atbalstu (attiecināmajām izmaksām un atbalsta intensitāti).

Zem katras no aktivitātēm ir informācija par attiecināmajām izmaksām un atbalsta intensitāti. Atbalsts darījumu braucieniem:

- Nacionālajiem stendiem 100% atbalsts stendam, nav atbalsta ceļa izdevumiem, viesnīcai u.c.;

- Individuālajiem stendiem – 50% atbalsts izstādes, konferences organizatoru noteiktajām izmaksām, kas attiecas uz laukuma un stenda nomu, nav atbalsts ceļa izdevumiem, viesnīcai u.c.;

- Tirdzniecības misijām un valsts vizītēm – 50% atbalsts ceļa izdevumiem un dalības maksai par piedalīšanos.

Paralēli izstādei vēstniecība piedāvā organizēt biznesa tikšanās (B2B), kā arī tikšanās Ēģiptes biznesa asociācijās.

Izstādes buklets

Info par iepriekšējo pieredzi

Ja vēlaties pretendēt uz LIAA atbalstu, sainieties ar Kristīni Zundi (kristine.zunde@itbaltic.com; 26415966)

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!