top of page

VISMA iniciatīva - par savlaicīgām nodokļu un nodevu izmaiņām


VISMA Enterprise” ir uzsākusi iniciatīvu par savlaicīgām nodokļu un nodevu izmaiņām. Iniciatīvas iemesls ir biežās nodokļu izmaiņas un to ieviešanas nesamērīgais termiņš. Tā, piemēram, pēdējo 5 gadu laikā dažādas būtiskas nodokļu izmaiņas veiktas 49 reizes.

Tiek ierosināts mainīt likumu “Par nodevām un nodokļiem”, definējot grozījumu vai izmaiņu savlaicīgumu. Mērķis – nodrošināt iespēju organizācijām savlaicīgi sagatavoties nodokļu un nodevu radītām izmaiņām un tās iestrādāt procesos un atbalsta sistēmās. Priekšlikums ir paredzēt, ka nodokļu un nodevu likmes, aprēķina un iekasēšanas kārtība, kā arī datu apmaiņas formāti ar elektronisko deklarēšanas sistēmu, drīkst stāties spēkā ne agrāk kā 4 mēnešu laikā kopš grozījumu izdarīšanas vai informācijas publicēšanas elektroniskajā deklarēšanas sistēmā.

“VISMA Enterprise” sadarbībā ar nozaru asociācijām un sociālajiem partneriem plāno īstenot virkni aktivitātes, vēršot Saeimas, valdības, kā arī masu mediju uzmanību uz nepieciešamību panākt uzlabojumus nodokļu likumdošanas izmaiņu ieviešanā. Viena no uzsāktajām aktivitātēm ir iniciatīvas “Par savlaicīgām nodokļu un nodevu izmaiņām” publicēšana platformā ManaBalss.lv, kuru parakstījuši jau nepilns tūkstotis atbalstītāju.

Izteikt atbalstu iniciatīvai iespējams šeit.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page