top of page

LIAA uzsāk pieteikumu pieņemšanu jaunuzņēmumu dalībai starptautiskos pasākumos (2. kārta)


Ar šī gada 10. augustu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) uzsāk 2.kārtas atbalsta pieteikumu pieņemšanu jaunuzņēmumu dalībai izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs.

Atbalstu var saņemt jaunuzņēmumi ar augstas izaugsmes potenciālu, kuru pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu vai attīstību.

Atbalsts tiks sniegts jaunuzņēmumu dalībai starptautiskās izstādēs un konferencēs ārvalstīs, tiešajās vizītēs pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs.

Pasākuma ietvaros tiks segtas komandējuma izmaksas (vienam komersantam ne vairāk kā divām personām), kas saistītas ar dienas naudu, naktsmītnēm, starpvalstu un starppilsētu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksām; starptautiskās izstādes vai konferences organizatoru noteiktās izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar dalības maksu, ekspozīcijas laukumu, stendu īri, u.c.; pievienotās vērtības nodoklis, ja atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem nodokļu un nodevu jomā komersants to nevar atgūt pilnā vai daļējā apmērā.

Vienam jaunuzņēmumam maksimāli pieejamais atbalsts – 3 800,00 EUR, finansējuma intensitāte – 70%. Atbalstāmo darbību īstenošanas termiņš ir no 2018.gada 10. augusta līdz 2018.gada 31. decembrim.

Uzsaukumā kopējais pieejamais finansējums 112 072,00 EUR. Finansējums tiek piešķirts LIAA īstenotā projekta Nr.1.2.1.2/16/I/001 “Tehnoloģiju pārneses programma” ietvaros.

Atbalsta apraksts pieejams šeit.

Atbalsta pieteikumu pieņemšana norisināsies no 2018. gada 10. augusta līdz 2018. gada 27. augustam.

Atbalsts tiks sniegts atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.692 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2.pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi”.

Projektu iesniegumus var iesniegt LIAA, Klientu apkalpošanas nodaļā darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 (trešdienās līdz plkst. 19:00) vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442, vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi liaa@liaa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

Informācija par aktivitāti ir pieejama LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Fondi”. Klienti par neskaidrajiem jautājumiem ir aicināti vērsties LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1.stāvā) vai e-pastu – startup@liaa.gov.lv.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page