top of page

ES fondu programma praktiskas ievirzes pētījumiem


Informējam, ka ir izsludināta atlase ES fondu programmā par atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem.

Sīkāka informācija atrodama CFLA mājas lapā.

Atbalsta programmai var pieteikties zinātniskās institūcijas un komersanti (sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie). Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600 000 eiro, bet minimālais publiskā finansējuma apmērs - 30 000 eiro.

Paredzēts, ka tiks atbalstīti pētniecības projekti sekojošās jomās: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 92,5%, savukārt tādiem projektiem, kas ir saistīti ar saimniecisku darbību, maksimālā publiskā finansējuma apmērs ir 25 – 70%, un to nosaka atkarībā no projektā paredzētajām darbībām un projekta iesniedzēja veida.

Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiek līdz 3. septembrim. Atbilstoši programmas nosacījumiem var tikt iesniegti gan ar saimniecisko darbību saistīti, gan nesaistīti praktiskas ievirzes pētījumu projekti, un projektu iesniedzēji var būt zinātniskās institūcijas un komersanti (sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie). Turklāt šajā projektu atlases kārtā projektiem, kas ir saistīti ar saimniecisko darbību, pieejamais ERAF finansējums ir īpaši nodalīts, paredzot šai mērķa grupai no ERAF 9 613 821 eiro.

Par izsludināto atlasi un programmas nosacījumiem papildu informāciju būs iespējams gūt SEMINĀRĀ, kas notiks 14.jūnijā plkst. 11.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, Rīgā. Semināru būs iespējams vērot arī tiešsaistē CFLA mājaslapā 14. jūnijā no plkst. 11.00. Projektu iesniegumu sagatavošanas posmā paredzēts organizēt papildu seminārus arī reģionos, informācija par pasākumiem tiks publicēta CFLA mājaslapas sadaļā “Pasākumi”

Pieteikšanās semināra apmeklējumam klātienē – ŠEIT

Vairāk informācijas par izsludināto atlasi – ŠEIT

Atlases dokumenti, informācija, materiāli – ŠEIT

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page