top of page

Latvijas IT klasteris ceļā uz Latvijas digitalizācijas eksperta statusu

Latvijas IT klasteris ir aktīvi uzsācis darbu, lai kļūtu par vadošo digitalizācijas ekspertu sadarbojoties ar citām nozarēm un to pārstāvošajām asociācijām.


22.03.2018. aizvadīts pirmais Digitalizācijas MeetUp sadarbībā ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju (LPUF), kuras laikā Balticovo dalījās ar savu pieredzes stāstu digitalizācijas procesā un iedvesmoja pārējos dalībniekus straujākai attīstībai. Vairāk par digitalizācijas nepieciešamību un procesu ieviešanu dalījās arī Žans Mauris, uzsverot, cik būtiska ir digitalizācijas loma produktivitātes paaugstināšanā – Get digital or die!


22.03.2018. turpinot digitalizācijas tēmu jau krietni lielākā sastāvā pulcējās Latvijas IT klastera biedri uz darba semināru“Industriju digitalizācijas iespējas un izaicinājumi, kura laikā vērtīgu informāciju sniedza SEB Bankas ekonomists Dainis Gaišputis, prezentējot Baltijas valstīs veikto MVU noskaņojuma pētījumu, norādot MVU plānus attiecībā uz eksporta tirgiem nākotnē, kā arī digitalizācijas nepieciešamību uzņēmumu attīstībā, radot klastera biedru diskusijas par pētījuma datiem un atšķirībām starp Baltijas valstīm digitalizācijas jautājumos. Darba semināra otrajā daļā RTU Rīgas Biznesa skolas direktors Jānis Grēviņš turpināja analizēt IT darba spēka lomu digitalizācijas procesos, aicinot biedrus diskutēt par Latvijas izglītības sistēmas izaicinājumiem no IT nozares skatu punkta un analizēt nepieciešamo prasmju tendences IKT nozarē strādājošajiem.


Pasākumi organizēti Latvijas IT klastera projekta “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana" ietvaros (projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/004) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page