top of page

Latvijas IT Klasteris uzsāk projekta īstenošanu jaunās Klasteru programmas ietvaros

Latvijas IT Klasteris 2017.gada 1.februārī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.3.2.1.1/16/A/004 “Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņemšanu.

Projekta mērķis ir veicināt klastera dalībnieku apgrozījuma pieaugumu, attīstot klastera dalībnieku vietējo un starptautisko sadarbību.

Projekta ietvaros līdz 2020.gada beigām tiks īstenoti dažādi pasākumi, tai skaitā:

- Tirdzniecības misijas, izpētes braucieni, pieredzes apmaiņa un mentorings eksporta veicināšanai;

- IT nozares prezentācijas materiāla izstrāde eksporta vajadzībām;

- Klastera vadības izcilības sertifikāta atjaunošana;

- Nozares uzņēmumu reputācijas un produktivitātes pētījums;

- Starpnozaru sadarbības veicināšana un “Loģiskās atlases” kampaņa;

- Programmētāju dienas sadarbībā ar augstskolām;

- Karjeras dienas;

- Nozares uzņēmumu sadarbība kopīga produkta izstrādei.

Join our miling list! Don't miss other exciting stories!

bottom of page