News

Pasākuma mērķis: Draudzīgā un neformālā diskusijā meklēt risinājumus sabalansēt tehnoloģiju iesācējuzņēmumu pieprasījumu un riska kapitāla industrijas piedāvājumu, kopīgi veidojot Latvijas pasaules līmenī konkurētspējīgu tehnoloģiju uzņēmumu ekosistēmu.

Nozīmīgākais veids, kā nelielām ekonomikām, kāda ir arī Latvija, nākotnē konkurēt globālā tirgū ir tehnoloģijas. Visaktīvāk un efektīvāk šīs jaunās tehnoloģijas pārvērš produktos un pakalpojumos, attiecīgi darba vietās un ieņēmumos, tehnoloģiju iesācējuzņēmumi (technology startups). 

Lai Latvijā veidotos ātri augoši un globāli konkurētspējīgi tehnoloģiju iesācējuzņēmumi, tiem ir nepieciešami īpaši finanšu līdzekļi. Viens no nozīmīgākajiem nozares finansējuma veidiem ir ASV Silīcija Ielejā radies un gados pilnveidots Riska Kapitāla (venture capital) modelis. 

Pēdējos gados ir attīstījies šī finanšu instrumenta virziens, kas tiek definēts kā “gudrā nauda” (smart money). Šī finansējuma veidā tehnoloģiju iesācējuzņēmumiem tiek nodrošināta ne tikai finanšu līdzekļi, bet lielākais uzsvars tiek likts uz finansētāja palīdzību un zināšanām produkta un uzņēmuma attīstībā, tālākā finansēšanā, un plašs kontaktu loks un atpazīstamība  starp lēmumu pieņēmējiem industrijas starptautiskā līmenī, kas palīdz jaunajam uzņēmumam atvērt durvis nepieciešamajiem kontaktiem.

Pasākuma laikā iepazīsimies ar pētījumiem, kuros apskatīts, kas tieši ir nepieciešams Latvijas tehnoloģiju uzņēmumiem šāda “gudrās naudas” finansējuma ietvaros un kāds pašlaik ir piedāvājums Latvijas (salīdzinot ar Eiropas un pasaules) riska kapitāla tirgū. Mēģināsim atrast atbildes uz jautājumiem kāpēc daudz sekmīgākie Latvijas tehnoloģijas iesācējuzņēmumi finansējumu piesaistījuši ārpus Latvijas un kāpēc Latvijas riska kapitāla tirgū ir salīdzinoši maz “importa uzņēmumu” – tehnoloģiju iesācējuzņēmumu no citām valstīm.

Pasākuma norises valoda : angļu

Dalībnieki:

  • Tehnoloģiju iesācējuzņēmumu vadītāji un dibinātāji (gan ar esošu pieredzi finansējuma piesaistīšanā, gan aktīvi meklējoši finansējumu);
  • Riska kapitālisti un investori;
  • Valsts ekonomikas politikas un stratēģijas veidotāji
  • Nozares analītiķi, eksperti un žurnālisti un “startup ecosystem” dalībnieki, atbalstītāji un veidotāji.

Pasākuma programma ŠEIT

Raksts sagatavots un ievietots ERAF projekta "IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas” (Projekta ID KAP/2.3.2.3.0/12/01/002, Līguma Nr L-KAP-12-0008) ietvaros. Vairāk par projektu >> 

eraf_vizualas_identitates_piemers.jpg