News

Eiropas Komisija 2015.gada 6.maijā pieņēma Digitālā Vienotā tirgus stratēģiju, kurā, cita starpā, tika paredzēti arī jautājumi saistībā ar e-komercijas attīstību. Šobrīd Eiropas Komisija ir uzrunājusi dalībvalstu ekspertus par nepieciešamajiem uzlabojumiem e-komercijas jomā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam sniegt viedokli uz zemāk minētajiem jautājumiem, nosūtot tos uz e-pastu direktors@likta.lv līdz 21. jūlijam, lai apkopotā veidā tos iesniegtu Ekonomikas ministrijā

Jautājumi

1)      Ģeogrāfiskie ierobežojumi (geo-blocking)

 • Vai būtu atbalstāms, ka ģeogrāfiskie ierobežojumi tiek pamatoti ar konkrēta satura personalizāciju (valodu, kopējām valsts tirgus tendencēm u.c.)?
 • Vai ģeogrāfiskie ierobežojumi būtu pilnībā jāaizliedz, izņemot autortiesību un citu likumpārkāpumu gadījumā? 

2)      Tiešsaistes platformas:

 • Kāda, Jūsuprāt, ir digitālo platformu ietekme uz ekonomiku, uzņēmējdarbību un patērētājiem?
 • Vai tiešsaistes platformām ir jebkāda ietekme uz patērētājiem un MVU?

3)      Dalīšanās ekonomikas jeb “sharing economy” jaunās tendences:

 • Vai tiešsaistes platformām būtu jābūt atbildīgām par tajās pieejamo saturu?
 • Kā iespējams nodrošināt sabalansētu dalīšanās ekonomikā iesaistīto nodarbinātības aizsardzību attiecībā uz nodokļu nomaksu?
 • Kādai, Jūsuprāt, ir jābūt dalīšanās ekonomikas tiešsaistes platformu atbildībai attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzību?
 • Kāda atbildība būtu jāparedz tiešsaistes platformām nelegāla satura gadījumos? Vai pasākumus nepieciešams noteikt Eiropas Savienības līmenī? 

4)      E-komercijas ietvars:

 • Kā E-komercijas direktīva (200/31/EK) darbojas praksē?
 • Vai E-komercijas direktīvā noteiktais ir aktuāls, ņemot vērā jauno tehnoloģiju attīstību?
 • Vai E-komercijas direktīvā  būtu kaut kas jāuzlabo?

 

Raksts sagatavots un ievietots ERAF projekta "IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas” (Projekta ID KAP/2.3.2.3.0/12/01/002, Līguma Nr L-KAP-12-0008) ietvaros. Vairāk par projektu >> 

eraf_vizualas_identitates_piemers.jpg