News

25.02.2016. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) norisinājās seminārs, kurā tika sniegta informācija par jauno ārējo tirgu apguves programmu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, un kā jau solījām – nosūtam Jums svarīgākās atziņas.

Programmas mērķis ir veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos.

Lai varētu saņemt programmas atbalstu ir nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA - jāaizpilda pieteikums un kopā ar de minimis un MVK deklarāciju jāiesniedz LIAA. Attiecīgi, LIAA izvērtēs uzņēmuma atbilstību programmas nosacījumiem un aicinās parakstīt līgumu. Orientējoši līgumu parakstīšana varētu notikt aprīlī/maijā un tiks sniegta informācija par turpmākajām darbībām.

Pēc līguma noslēgšanas varēs iesniegt dokumentus par jau veiktajām aktivitātēm - dalība izstādēs ar stendu, dalība konferencēs ar prezentāciju, dalība Tirdzniecības misijās un augstu valsts amatpersonu vizītēs.

Par aktivitātēm, kas notikušas 01.09.2015. - 30.04.2016. attaisnojošie dokumenti jāiesniedz līdz 31.07.2016.

Par aktivitātēm, kas notiek no 01.05.2016., attaisnojošie dokumenti jāiesniedz 3 mēnešu laikā no aktivitātes norises dienas.

 

Tiek attiecinātas izmaksas par:

Dalību izstādē ar stendu (informācijas ievietošana pasākuma katalogā, reģistrācijas maksa, nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, organizatora papildpakalpojumu izmaksas). Maksimāli vienai izstādei attiecināmās izmaksas ir 15000.00 EUR.

Dalību konferencē vai seminārā ar prezentāciju (maksa par prezentācijas sniegšanu). Maksimāli vienai konferencei/semināram attiecināmās izmaksas ir 1500.00 EUR.

Starpvalstu ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas ne vairāk kā 3 uzņēmuma darbiniekiem.

Maksa par bagāžu, kura rodas atsevišķi no ceļa izdevumiem (ne vairāk kā 3000.00 EUR uz vienu pasākumu).

Dalības maksa Tirdzniecības misijā (ES un NVS valstīs maksimāli var attiecināt 3500.00 EUR, ārpus ES un NVS valstīm 5000.00).

Norādām, ka ir nepieciešams atvērt grāmatvedības kontu plānā kontus/subkontus vai izveidot dimensijas, kuras varēs izmantot visiem braucieniem līguma ar LIAA ietvaros, kā arī jābūt bankas kontam, kurā tiks saņemts atbalsts pēc dokumentu iesniegšanas. Savukārt, pēc aktivitātes noslēgšanās būs jāiesniedz LIAA aizpildīta maksājuma pieprasījuma veidlapa un attaisnojuma dokumenti. Patīkams jaunums programmā – samazinātas prasības par ERAF logo izmantošanu.

 

Atbalsta intensitāte ir 80% no attiecināmajām izmaksām.

 

Detalizētākai informācijai, interesējošos jautājumus rakstiet/zvaniet baiba.maurina@itbaltic.com; 67089815, vai vērsieties LIAA klientu apkalpošanas centrā - 67039400.