News

Iezīmējot jaunas sezonas sākumu, septembris tiek pasludināts par oficiālo stārtapu mēnesi Latvijā. Iniciatīvu #StartUpTheSeason īsteno koprades telpas TechHub Riga un The Mill un biznesa akselerators Eegloo, piecu nedēļu laikā piedāvājot apmeklēt 20 pasākumus un uzzināt vairāk par stārtapu kultūru, radošajām industrijām un tehnoloģiju vidi Latvijā: http://startupseason.lv.

No 24. augusta līdz 29. septembrim ikviens Latvijas iedzīvotājs var kļūt par tehnoloģiju kopienas sastāvdaļu, iegūt jaunas zināšanas, iepazīties ar cilvēkiem, kuri jau tagad rada pasaulē konkurētspējīgus produktus, un veidot savus projektus. Oficiālā stārtapu mēneša ietvaros apmeklētājiem tiek piedāvāti 20 bezmaksas pasākumi, tai skaitā  mītapi,  pičošanas sesijas, domnīcas, radošās darbnīcas un neformālie pasākumi.

Iniciatīvas mērķis ir popularizēt vietējo stārtapu kultūru, sniedzot ieskatu tās darbībā un izglītojot Latvijas sabiedrību. Tas ļaus mēneša garumā iepazīties ar stārtapu kopienu, kļūt uzņēmīgākam, inovatīvākam un atvērtākam jauniem izaicinājumiem – iniciatīvu stiprina kopienas aktori, piemēram, stārtapi, nevalstiskās organizācijas, koprades telpas, investori un mediji.

Centrālie pasākumi:

  • TechHub Riga ikmēneša mītaps 10. septembrī pulcēs Latvijas stārtapu kopienu vienuviet. Mītapa galvenā tēma šoreiz ir sievietes, kas darbojas tehnoloģiju biznesā – pieredzes stāstā dalīsies Elena Donetsa, StarTau Telavivas Universitātes Uzņēmējdarbības centra vadītāja un We Dream uzņēmējdarbības programmas sievietēm dibinātāja, un citas uzņēmējas.
  • Startup Sauna iesildīšanas pasākums 28. augustā piedāvās vienas dienas mentoringa programmu vietējiem stārtapiem. Ikviens interesents var apmeklēt pasākuma atvērto daļu – piču sesiju – un iepazīties ar jaunākajiem Latvijas tehnoloģiju produktiem.
  • ERGO FinTech Academy mēneša garumā apceļos 4 Latvijas pilsētas, lai dotu iespēju jaunajiem uzņēmējiem prezentēt savas biznesa idejas. Labākie iegūs iespēju kopā ar zinošiem mentoriem apgūt prezentācijas, biznesa modeļa veidošanas, finansēšanas un ikdienas stārtapu darba prasmes ERGO FinTech Akadēmijā, kā arī iegūt naudas balvas. Programmas atklāšana notiks jau 27. augustā.
  • Atvērto durvju dienas 4. septembrī TechHub Riga, The Mill un Eegloo ļaus iepazīties ar kopāstrādāšanas principiem, stārtapiem, tehnoloģijām, radošajām industrijām un akseleratoriem.

Iniciatīvas autori ir koprades telpas TechHub Riga un The Mill un biznesa akselerators Eegloo. Savas darbības laikā tās ir palīdzējušas attīstīt stārtapu kultūru un radošās industrijas un stiprināt Latvijas tehnoloģiju kopienas, zem viena jumta apvienojot tādus tehnoloģiju jaunuzņēmumus kā infogr.am, Froont, Sellfy, BranchTrack un Funderful un tostarp rīkojot dažādus ar uzņēmējdarbību saistītus pasākumus. 

Informācija publicēta protālā kursors.lv

Raksts sagatavots un ievietots ERAF projekta "IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas” (Projekta ID KAP/2.3.2.3.0/12/01/002, Līguma Nr L-KAP-12-0008) ietvaros. Vairāk par projektu >> 

eraf_vizualas_identitate_2014.jpg