News

Martā, Rīgas IT Demo Centrā, notika vairākas tikšanās un aktivitātes:

  • 7.marts - Ulbrokas vidusskolas 5. klase. Skolēnu mācību ekskursija E-prasmju nedēļas ietvaros;
  • 7.marts - Ulbrokas vidusskolas 1. klase. Skolēnu mācību ekskursija E-prasmju nedēļas ietvaros;
  • 9.marts - Valdemārpils vidusskolas divas 8.klases. Skolēnu mācību ekskursija;
  • 15.marts - LU Ekonomikas un vadības fakultātes studenti;
  • 16.marts UNESCO eksperts Charles Vallerand. Vizītes mērķis - aplūkot Latvijas IT sasniegumus kopumā, tomēr īpaša interese bija par izglītības un kultūras risinājumiem.

1