News

 Valsts pētījumu programma

Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma  (NexIT) 

1.posma norises gaitas un rezultātu apspriešanas seminārs 2015.gada 24.novembrī

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Raiņa bulvāris 29, Rīga

Semināra programma

 

14.00-14.10 Reģistrācija

14.10-14.15 Semināra atklāšana

14.15-14.30 Pārskats par valsts pētījumu programmu NexIT un 1. posmā paveiktā apkopojums, NexIT programmas vadītājs Dr.sc.comp. Andris Ambainis (LU);

14.30-15.00 „Ontoloģiju, semantiskā tīmekļa un drošības tehnoloģijas” pārskats par posmā paveikto, 1.projekta vadītājs Dr.sc.comp. Kārlis Čerāns (LU MII), apakšprojekta vadītājs Dr.sc.comp. Andris Ambainis (LU);

15.00-15.20 Biometrija, biosignāli un neinvazīvās bezkontakta diagnostikas tehnoloģijas pārskats par posmā paveikto, 2.projekta vadītājs Dr.sc.comp. Jānis Hofmanis (Ventspils augstskola);

15.20-15.40 Kafijas pauze

15.40-16.00 „Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā” pārskats par posmā paveikto, 3.projekta vadītāja Dr.sc.ing. Nadežda Kuņicina (RTU);

16.00-16.30 „Jaunas paaudzes liela apjoma datu apstrādes sistēmas” pārskats par posmā paveikto, 4.projekta izpildītājs – jaunais zinātnieks Dr. sc.comp. Leo Trukšāns (LUMII), apakšprojekta vadītājs Dr. phys. Ivars Šmelds (Ventspils augstskola), apakšprojekta vadītājs Dr.math. Šarifs Guseinovs (Liepājas universitāte);

16.30-17.00 Noslēguma diskusija

 

 Informācija par Valsts pētniecības programmu NexIT ŠEIT 

 

Raksts sagatavots un ievietots ERAF projekta "IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas” (Projekta ID KAP/2.3.2.3.0/12/01/002, Līguma Nr L-KAP-12-0008) ietvaros. Vairāk par projektu >> 

eraf_vizualas_identitate_2014.jpg