News

Latvijas IT klasteris informē, ka LIAA ir sākusi iesniegumu pieņemšanu programmā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (SKV), kuras ietvaros var saņemt atbalstu par dalību izstādēs, konferencēs (semināros), tirdzniecības misijās, kā arī par dažādiem LIAA sniegtajiem pakalpojumiem. Atbalsta intensitāte ir 80% no attiecināmajām izmaksām.

Šogad ir mainījies ne tikai ārējo tirgu apguves programmas nosaukums, bet arī kārtība un noteikumi. Līdz ar to – uzņēmumi, kuri vēlaties nākamajos gados atgūt izmaksas, Jums vispirms ir jānoslēdz “jumta līgums”, kas ļaus piedalīties programmā gan pašiem, gan caur IT Klasteri vai citu organizāciju, gan saņemt LIAA pakalpojumus.

Pēc līguma noslēgšanas varēs vienkāršākā veidā iesniegt attaisnojuma dokumentus par jau veiktajām aktivitātēm - dalība izstādēs ar stendu, dalība konferencēs ar prezentāciju, dalība Tirdzniecības misijās (vismaz 2 uzņēmumu kopīgs brauciens) un augstu valsts amatpersonu vizītēs.

Programmas ietvaros Latvijas IT klasteris organizē Tirdzniecības misijas (plānoto un notikušo misiju saraksts 
te). Par Jūsu plānotajiem braucieniem, kā arī par sīkāku informāciju, lūdzu sazinieties ar Baibu Mauriņu: baiba.maurina@itbaltic.com.