News

Latvian IT Cluster in cooperation with TNS Latvia is organising a forum "Role and opportunities of IT sector". The forum is based on the research made by Latvian IT Cluster to discover the reputation of IT Sector.

Further information is available in Latvian:

 

 

Pētījums atklāj IT nozari kā prestižu un Latvijas ekonomikas turpmākajā attīstībā nozīmīgu

04.10.2011. Latvijas IT klastera un tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia korporatīvās reputācijas pētījums informāciju tehnoloģiju (IT) nozarē atklāj IT nozari kā prestižu nozari Latvijā ar augstu korporatīvo reputāciju. IT nozares korporatīvā reputācija ir 54 punkti, kas atbilst augstākiem Eiropas IT nozares rādītājiem un ir nozīmīgi augstāks rādītājs nekā citām ar līdzīgu metodi pētītajām nozarēm.

TNS Latvia korporatīvās reputācijas pētījumu eksperte Inta Priedola norāda, ka būtiska loma IT nozares korporatīvās reputācijas veicināšanā ir bijusi nozares pārstāvju spējai attīstīties gan vietējos, gan eksporta tirgos finansiālās krīzes apstākļos. Un šobrīd Latvijas IT uzņēmumi ieņem būtisku lomu Latvijas ekonomikas attīstībā – nodrošina nozīmīgu pienesumu Latvijas IKP, sniedz plašas darba iespējas, u.c. Savukārt citu nozaru uzņēmumiem izstrādātie IT risinājumi dod iespēju uzlabot sava biznesa efektivitāti.

IT nozares korporatīvā reputācija Latvijā 2011.gadā

 Untitled.png

Dati: TNS Latvia Korporatīvās reputācijas pētījums IT nozarē, 2011.gada aprīlis-maijs.

Pētījuma rezultāti  IT nozares korporatīvās reputācijas veicinošos aspektus atklāj uzņēmumu izstrādāto produktu augsto kvalitāti un uzticēšanos IT uzņēmumiem ilgtermiņā. Liela daļa Latvijā darbojošos IT uzņēmumu ir ar ilggadīgu pieredzi un irpraksē pierādījuši savu profesionalitāti un kompetenci.

Pozitīvi vērtējams tas, ka nozares korporatīvās reputācijas, līdz ar to arī turpmākās attīstības, balsts ir IT nozarē studējošie studenti. Tas, ka nozarē studējošie jaunieši IT nozari Latvijā vērtē augstu, saskata potenciālu nozares turpmākajai attīstībai, liecina par to, ka IT specialitātēs studējošie jaunieši vēlas strādāt savā izvēlētajā specialitātē un palikt Latvijā, kas ir būtiski valsts ekonomiskajai attīstībai kopumā.

TNS Latvia reputācijas pētījumu eksperte Inta Priedola komentē: „Domājot par IT nozares korporatīvās reputācijas turpmāko attīstību, ir būtiski saglabāt un pilnveidot esošo sadarbību starp IT nozares uzņēmumiem un augstskolu mācību iestādēm. Šāda veida sadarbības sinerģija sekmēs nozares attīstību ilgtermiņā - piesaistīs jauniešus IT specialitātei, veicinās mācību programmu pilnveidošanu atbilstošu nozares vajadzībām un noturēs augsti kvalificētus speciālistus Latvijā.

Pašiem IT uzņēmumiem ir jāuzsāk plašāks dialogs ar saviem klientiem, sabiedrību, esošo un potenciālo darbaspēku. Uzņēmumiem ir jācenšas vairāk informēt ietekmes puses par saviem izstrādātajiem produktiem, par „veiksmes stāstiem” eksporta tirgos, par izstrādāto risinājumu lietderību biznesa efektivitātes veicināšanā.”

IT nozares korporatīvās reputācijas pētījuma rezultāti tika prezentēti forumā „IT nozares loma un iespējas”, un par tiem diskutējavadošie eksperti IT nozarē no valsts institūciju, NVO, IT uzņēmumu un augstskolu puses - A.Liepiņš (EM), M.Krastiņš (VRAA), M.Ēlerts (LIAA), S.Bāliņa (LIKTA), J.Bergs (Latvijas IT klasteris & FMS), M.Ozoliņš (Tieto Latvia), U.Smilts (Exigen Services Latvia), J.Vilders (DPA), A.Minders (Tilde) un J.Borzovs (LU), M.Kirikova (RTU), J.Ulmanis (RBS).

Par pētījumu

Latvijas IT klasteris un tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia IT uzņēmumu korporatīvās reputācijas pētījumu veica 2011.gada aprīlī un maijā, izmantojot TNS TRI*M™ Corporate Reputation metodoloģiju uzņēmumu darbībā iesaistīto pušu izpētei. Korporatīvās reputācijas pētījumā noskaidrots viedoklis šādās mērķauditorijās – biznesa vides un valsts sektora pārstāvji, esošie un topošies IT speciālisti, viedokļu līderi (dažādu nozaru asociāciju pārstāvji, augstskolu pārstāvji, valsts pārvaldes, ministriju pārstāvji un līderi žurnālistikā). Kopumā veikta 1471 intervija.

 

Prezentācija pieejama šeit.

Presentation available here. (in latvian)