News

Demola Spring 2016 call.jpg

Ja esat to atvērto vadītāju skaitā, kuri novērtē sadarbību ar studentiem, aicinām Jūs piedalīties jaunajā DEMOLA LATVIA 2016. gada PAVASARA sezonā un uzdot studentiem darba uzdevumu, ļaujot radīt ko nebijušu.

Jūsu pieteikumus līdz 12. februārim gaida erudītākie Latvijas un ārvalstu studenti! 

DEMOLA koncepts: Uzņēmums, iestāde vai organizācija iesniedz risināšanai studentu komandai savu problēmjautājumu, kas saistīts ar produktu vai pakalpojumu attīstību. DEMOLA LATVIA ekspertu grupa nokomplektē multidisciplināras un katram projekta saturam atbilstošas komandas, iekļaujot tajās aktīvākos studentus no Latvijas augstskolām. Projekta gaitā studenti apgūst radošās domāšanas, ideju izvērtēšanas un prezentēšanas prasmes, ģenerē netradicionālas idejas ar skatu no malas, pārbauda tās dzīvē un praksē, konsultējas ar labākajiem pasniedzējiem un zinātniekiem. DEMOLA nodrošina darba plānu, metodiku, mentoru atbalstu, izglītojošus seminārus, lai 3,5 mēnešu laikā studentu grupa nonāktu līdz rezultātam. Visus projektus darba gaitā vairākas reizes izvērtē pieaicinātie eksperti, kas sniedz konsultācijas, padomus un novērtējumu studentu darbiem. Ja rezultāts ir labs vai apmierinošs, studenti saņem no partnera iepriekš līgumā atrunāto atlīdzību. Savukārt partneris iegūst jaunus, radošus risinājumus bez finansiāla riska (līgums paredz, ka atlīdzību tiek izmaksāta tikai tad, ja rezultāts ir apmierinošs).

Ieguvums partneriem:

  • Iespēja relatīvi vienkārši un bez finansiāla riska iegūt jaunus, radošus risinājumus ar mūsdienīgu un svaigu skatu no malas uz savu problēmjautājumu, ko izstrādājuši studenti profesionāļu komandas vadībā;
  • Iepazīt un aicināt darbā/praksē jaunus talantus;
  • Iespēja pozicionēties kā atvērtiem, uz inovācijām vērstiem un studentiem draudzīgiem darba devējiem;
  • Iespēja ieviest un attīstīt projekta idejas tālāk pēc Demolas pavasara sezonas noslēguma, gan turpinot sadarbību ar labākajiem studentiem un augstskolu mācībspēkiem, gan arī izmantot augstskolu pētniecisko bāzi.

Prasības partneriem:

  • Partnera iesniegtais problēmjautājums ir saprotams un partnerim būtisks;
  • Partneris ir gatavs uzklausīt neordinārus risinājumus;
  • Partneris slēdz līgumu ar DEMOLA LATVIA operatoru, apņemoties apmaksāt administratīvos izdevumus (detaļas tiek atrunātas atsevišķā līgumā) un iegādāties no studentu komandas radītā risinājuma izmantošanas tiesības, ja šis risinājums apmierinās partneri;
  • Partnerim jānozīmē kontaktpersona, kura projekta gaitā varēs veltīt laiku, lai tiktos ar studentu komandu un piedalītos publiskajos pasākumos.

Papildus informācija un pieteikuma anketa ŠEIT

More information in English and application form HERE