News

Ja esat to atvērto vadītāju skaitā, kuri novērtē sadarbību ar studentiem, aicinām Jūs Uzdot studentiem darba uzdevumu un ļaut radīt ko nebijušu. Jūsu Pieteikumus gaida erudītākie Latvijas Un ārvalstu studenti DEMOLA Latvia Rudens’2015 sezonā!

2014.gada sākumā Latvijas IT klasteris, sadarbībā Latvijas vadošajām augstskolām, uzņēmējiem un nozaru asociācijām, pateicoties Ekonomikas Ministrijas un Latvijas Investīciju Un attīstības aģentūras atbalstam, atklāja Latvijā Starptautiskās inovāciju sadarbības platformas DEMOLA filiāli – DEMOLA LATVIA.

DEMOLA šobrīd jau aktīvi darbojas 12 Pasaules pilsētās, tādās valstīs kā Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Slovēnijā, Ungārijā, Spānijā, Krievijā, Meksikā. Aicinām uzņēmumus, iestādes un organizācijas piedalīties jaunajā DEMOLA Latvia RUDENS2015 sezonā, kas tiks uzsākta 2015.gada septembrī. Jūsu Pietiekumus gaidīsim līdz 20.augustam – nosūtiet Īsu pieteikuma formu, vai izsakiet interesi e-pasta veidā, rakstot uz demola@demola.lv.

DEMOLA koncepts: Uzņēmums, Iestāde vai organizācija iesniedz risināšanai studentu komandai savu problēmjautājumu, kas saistīts ar produktu vai pakalpojumu attīstību. DEMOLA LATVIA Ekspertu grupa nokomplektē multidisciplināras un katram projekta saturam atbilstošas komandas, iekļaujot tajās aktīvākos studentus no Latvijas augstskolām. Projekta gaitā studenti apgūst radošās domāšanas, ideju izvērtēšanas un prezentēšanas prasmes, ģenerē netradicionālas idejas ar skatu no malas, pārbauda tās dzīvē un praksē. DEMOLA nodrošina darba plānu, metodiku, mentoru atbalstu, izglītojošus seminārus, lai 3,5 Mēnešu laikā studentu grupa nonāktu līdz rezultātam. Visus Projektus darba gaitā vairākas reizes izvērtē pieaicinātie eksperti, kas sniedz konsultācijas, padomus un novērtējumu studentu darbiem. Ja Rezultāts ir labs vai apmierinošs, studenti saņem no partnera iepriekš līgumā atrunāto atlīdzību. Savukārt, partneris iegūst jaunus, radošus risinājumus bez finansiāla riska (līgums paredz, ka atlīdzību tiek izmaksāta tikai tad, ja rezultāts ir apmierinošs).

Informācija www.demola.lv vai Facebook.

Ieguvums partneriem:

  • Iespēja relatīvi vienkārši un bez finansiāla riska iegūt jaunus, radošus risinājumus kā svaigu skatījumu no malas uz savu problēmjautājumu;
  • Iepazīt un aicināt darbā/praksē jaunus talantus;
  • Iespēja pozicionēties kā atvērtiem, uz inovācijām vērstiem un studentiem draudzīgiem darba devējiem.

Prasības partneriem:

  • Partnera iesniegtais problēmjautājums ir saprotams un partnerim būtisks;
  • Partneris ir gatavs uzklausīt neordinārus risinājumus;
  • Partneris Slēdz līgumu ar DEMOLA Latvia Operatoru Latvijas IT Klasteri, Apņemoties apmaksāt administratīvos izdevumus (detaļas tiek atrunātas atsevišķā līgumā) un iegādāties no studentu komandas radītā risinājuma izmantošanas tiesības, ja šis risinājums apmierinās partneri;
  • Partnerim jānozīmē kontaktpersona, kura projekta gaitā varēs veltīt laiku, lai tiktos ar studentu komandu un piedalītos publiskajos pasākumos. DEMOLA Latvia Ir daļa no DEMOLA Network, Kas ir

Somijā, Tamperē radīta sadarbības platforma, lai veicinātu studentu, augstskolu un nozaru sadarbību inovāciju radīšanā. Šobrīd Ir jau ieviests 7 valstīs, t.sk. Latvijā, Kur šo programmu ir iniciējis Latvijas Informācijas Tehnoloģiju klasteris. Savus Problēmjautājumus risināšanai DEMOLĀ Ir uzticējuši tādi uzņēmumi kā Nokia, Intel, ABB, Nokian, Helsinku Pilsētas dome, SAAB, Sony, Canon, Ruukki un daudzi citi gan tehnoloģiju, gan finanšu, būvniecības un ražošanas uzņēmumi. 80% no projektu iesniedzējiem ir atzinuši, ka iegūtie rezultāti ir vērtīgi un izmantojami viņu biznesā. 

Savukārt, Latvijas DEMOLAs sezonā kā partneri piedalījušies tādi uzņēmumi un iestādes kā AS Sidrabe, FMS, DPA, Valsts Zemes dienests, Ķelmēni, TravelOutThere, SEB u.c. Pilnu partneru sarakstu var skatīt: http://latvia.demola.net/projects

Pasākums notiek LIAA īstenotās aktivitātes "Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

Raksts sagatavots un ievietots ERAF projekta "IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas” (Projekta ID KAP/2.3.2.3.0/12/01/002, Līguma Nr L-KAP-12-0008) ietvaros. Vairāk par projektu >> 

eraf_vizualas_identitate_2014.jpg