News

Latvijas IT klastera ikgadējā biedru sapulcē tika ievēlēta jaunā valde 2016. gada izaicinājumu realizēšanai. Darbu IT klastera valdē turpina valdes priekšsēdētājs Elmārs Gengers (Tieto Latvia), un valdes locekļi - Signe Bāliņa (Datorzinību centrs) un Gatis Ošs (SQUALIO). Savukārt darbu IT klastera valdē uzsāk valdes locekļi Jānis Kirilka (Lattelecom Technology) un Jānis Čupriks (Datakom). Novēlam nenogurstošu entuziasmu Latvijas IT klastera 2016. gada izaicinājumu sasniegšanā! 

Latvijas IT klastera kolektīva un biedru vārdā izsakām pateicību par ieguldīto darbu Latvijas IT klastera attīstībā valdes loceklēm Nadeždai Semjonovai (Baltijas Datoru akadēmija) un Evai Butānei (RIX Technologies), kuras neturpina darbu IT klastera valdē.

Raksts sagatavots un ievietots ERAF projekta "IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas” (Projekta ID KAP/2.3.2.3.0/12/01/002, Līguma Nr L-KAP-12-0008) ietvaros. Vairāk par projektu >> 

eraf_vizualas_identitate_2014.jpg