News

Ekonomikas ministrija informē par iespēju piedalīties Baltkrievijas – Baltijas forumā “Sadarbība – katalizators inovatīvai izaugsmei”, kas notiks š.g. 22.- 23.oktobrī Minskā.  

Foruma galvenie mērķi ir paplašināt zinātnes un inovāciju sadarbību, noteikt perspektīvākos virzienus un sadarbības formas, sekmēt kopīgu inovāciju projektu ieviešanu tirgū u.tml. Forumā notiks projektu prezentācijas un sadarbības piedāvājumi šādās jomās:

  • ekoloģija un dabas resursi, racionālu dabas resursu izmantošana un to aizsardzība no ārkārtas situācijām;
  • medicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija;
  • informācijas tehnoloģijas, elektronika, robotika, aparātbūve.

Foruma kontaktpersona: Natāliju Dudko, Starptautiskā mārketinga centra zinātniski tehnoloģiskā parka “Politehnik” vadītāja: tālr. +375 172926481, fakss: +375 172928342; e-pasts: dudko@icm.by.

Informācija par pasākumu krievu valodā ŠEIT.

Raksts sagatavots un ievietots ERAF projekta "IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas” (Projekta ID KAP/2.3.2.3.0/12/01/002, Līguma Nr L-KAP-12-0008) ietvaros. Vairāk par projektu >> 

eraf_vizualas_identitate_2014.jpg