Members

Application form

Ar šo apliecinu, ka biedra kandidāts ir iepazinies ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera Statūtiem, un kļūstot par klastera biedru, apņemas tos ievērot, kā arī darboties klasterī atbilstoši tā kompetencei un lai sasniegtu klastera mērķus.

Kandidāts ir informēts par biedra naudu, kas tiek piemērota visiem Latvijas IT Klastera biedriem ik mēnesi.